Sri Harmandir Sahib Clock Tower in Amritsar, India

Sri Harmandir Sahib Clock Tower in Amritsar, India#holy, #Punjabi, #site, #guru, #center