Top of Zenkov Cathedral in Alma-Ata, Kazakhstan

Top of Zenkov Cathedral in Alma-Ata, Kazakhstan#travel, #church, #asia, #religious, #landmark